Der er meget store forskelle på, hvordan forskellige brugere af hjemmesider oplever de forskellige sider. Det skyldes ikke mindst kulturelle forskelle. Et af de store, internationale analysefirmaer inden for design og usability, Nielsen Norman Group i Californien, hvor den danske ekspert inden for usability Jakob Nielsen er en af drivkræfterne, har fundet ud af, at brugernes vurdering af, om en side eksempelvis regnes for at være kompleks eller ej i sit design, for en stor dels vedkommende skyldes kulturelle forskelle.

Kulturelt kendskab er en fordel

Det kan have stor betydning for, om du skal bruge din fortrukne udbyder næste gang, du skal etablere en stor hjemmeside som f.eks. Unibet Casino om vedkommende kender nok til, hvordan disse kulturelle forskelle påvirker brugernes vurdering af en hjemmeside og deres lyst til at bruge dem.

Analysen viser for eksempel, at mange vestlige brugere opfatter mange kinesiske hjemmesider som vanskelige at overskue og gå til, mens kineserne selv i langt højere grad er tolerante over for et komplekst design med en navigation, der ikke nødvendigvis er intuitiv, som vi i vesten gerne vil have den.

Vurderingen af en sides kompleksitet hænger naturligvis ofte sammen med

omfanget af den. En side som amazon.com rummer en fantastisk mængde informationer om de varer, man kan købe. Kan du huske den spæde start med Amazon’s salg af bøger og udviklingen frem til i dag, hvor du kan købe alt? Er det ikke mærkeligt at se, at siden i dag på nogle felter har problemer med sin overskuelighed. Man kan på nogle måder sige, at ønsket om hele tiden at skabe mersalg har taget magten på den enorme hjemmeside, og derfor kan man godt blive forvirret over navigationen.

Hvis du skal etablere en stor hjemmeside, er det derfor vigtigt, at du får taget højde for de kulturelle forskelligheder, som sidens brugere vil møde op med.

Sprogets betydning

Det er ikke altid nok eksempelvis at lave sprogversioner af en side, hvis den er stor og skal være hjemmeside for en virksomhed, som måske har kunder og aktiviteter i mange lande. Måden, man skriver til brugerne på, er forskellig, afhængigt af, om de befinder sig i Skandinavien, i Tyskland eller måske USA eller Sydamerika. Og tænk på, om eksempelvis nyheder er relevante for alle lande. Ofte ligger nyheder fra en virksomhed, der måske har hovedkontor i Tyskland, på hjemmesiden – med udgangspunkt i Tyskland og som udgangspunkt derfor ofte uinteressante for modtagere og journalister i andre lande.

Den kulturelle tilpasning af store internationale hjemmesider er et stort og vigtigt emne, som desværre ofte kommer til at træde i baggrunden. Enten fordi virksomheden ikke forstår problemstillingen og ikke kan se betydningen af, at man henvender sig til brugerne fra forskellige lande på deres sprog og ikke mindst med deres egen sprogtone, eller ikke har ressourcer til at skabe denne differentiering.