Det svære er ikke at få likes, fans eller followers.
Det svære er at vide, hvad man skal stille op med dem bagefter.

3 resultater for en annonce på Facebook:
• En annonce i højre spalte, der klikkes (click-through), og det ender med et køb (conversion).
• En annonce i højre spalte med opfordring til at like/blive fan/følge, opfordringen følges, og tælleapparatet på brand/virksomhedens Fb-side bipper igen.
• En ”sponsoreret historie” henter endnu en fan blandt en eksisterende fans netværk.

I en dugfrisk undersøgelse foretaget af SocialFresh – ”The 2012 facebook ads Report”- er det de to sidste, der bedst falder i annoncørernes smag. Med hhv. 61 % og 53 % topper Awareness og Audience Growth som de vigtigste mål. http://bit.ly/I4Jzpz

SocialFresh er et bureau, der primært rådgiver om de bedste måder at annoncere på sociale netværk, og da Facebook pt. er verdens største ”sociale graf” bruger de naturligvis meget af deres krudt netop her. Via deres samarbejdspartnere indsamler de essentielle tal bl.a. for, hvordan man kan segmentere, undgår at betale for meget for kliks og hvilke typer software, der kan bruges til at optimere og automatisere annonceringen.

Lidt uvidenskabelig tolkning
Man skal passe på med at udlægge teksten, når man ikke har en opinionsundersøgelse ved hånden. Dog kunne en fortolkning af den massive jagt på likes o.lign. pege i retning af signalværdi og positiv effekt for virksomhedernes selvforståelse: Som en relativt nem, billig og hurtig markedsundersøgelse af kendskab, suppleret med lidt kampagneaktivitet.

En anden fortolkning kunne være manglende kendskab, redskaber og ressourcer til at gøre andet.

Det MÅ jo virke
Annoncører på Facebook har et større arsenal af hjælpefunktioner til rådighed både indlejret i selve sitet og formidlet som rådgivning via eksterne aktører som SocialFresh. Samtidig boomer udbuddet af software til automatisering, måling og integrering.

Markedet er umætteligt: Teoretisk set må verdens største sociale graf være den mest oplagte platform at annoncere på, og virksomheder forsøger indædt at finde måder at få det til at manifestere sig i resultater, der kan godtgøre deres tilstedeværelse. Med hhv. 61 og 53 % har de, der favoriserer antallet af likes som deres målepind, et klart overtag.

But suddenly…
I traditionel dramaturgi kommer der efter de indledende øvelser et afgørende øjeblik, point of no return, hvor en episode eller erkendelse driver handlingen i en ny retning og ind på det spor, der er fortællingens plot.

Det er nok for tidligt at gisne om plottet for de sociale netværk (3.0 og det semantiske ligger stadig et stykke ude i fremtiden), men heldigvis har nye erkendelser indfundet sig blandt førende brands internationalt set, og det varer næppe længe, før vi også i Danmark vil se os tilbage og betragte jagten på likes som en af de indledende øvelser, der hurtigt klingende af og blev erstattet med målrettede, ambitiøse og de facto effektive kampagner.
Hvilket gerne skulle afstedkomme, at sider som denne bliver fortid:

http://on.fb.me/LhxXFv

Fokus flytter sig gradvist, og vi vil formentlig se ambitionerne gå fra Awareness og Audience til Engagement, Loyalty og Conversion.

Det er svært at argumentere mod solide tal:
Når et bureau som Mass Relevance offentliggør, at der på Facebook deles 30+ mia. gange (tekster, film, billeder, m.m.) om måneden, tiltrækker det sig selvsagt en del opmærksomhed og understreger, at der skal skabes indhold, som både kan blive en del af Facebook-universet og indgå i et større flow på tværs af platforme. http://on.mash.to/LIRpgN

Det afkræver også beundring, når Sears Holding præsenterer deres strategi og resultater for Content Marketing og implementering af begreber som ” lifetime value of engaged customers”. http://onforb.es/Joq7p0

Udfordringen er ikke at skrabe så mange fans eller followers som muligt sammen. Det er ikke det, der er succesparameteret. De tunge skyts skal i spil bagefter, hvor succesen sikres og måles på forvaltningen af den unikke adgang til modtagere, der via de data forskellige sociale netværk giver os adgang til, kombineret med dem vi selv genererer via engagement, kan segmenteres med en helt ekstraordinær præcision og tilgås med indholdsbaseret markedsføring, der er spidsfindig, målrettet og effektiv.